Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Sportowych w Słupsku

ul. Marii Zaborowskiej 2
76-200 Słupsk
e-mail sekretariat: 4lo.slupsk@interia.pl
tel. (59) 845-47-85
fax. (59) 845-37-98

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia: 30.01.2022

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada dodatkowe menu wspomagające dostępność cyfrową. Menu może zostać włączone za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+U lub przez kliknięcie ikony menu dostępności, która pojawia się domyślnie w lewym górnym rogu strony (istnieje możliwość zmiany położenia ikony). Po uruchomieniu menu dostępności należy odczekać chwilę, aż moduł wczyta się w całości.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor szkoły P. Jolanta Banaszkiewicz:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Administrator strony administrator@4lo.slupsk.pl lub Sekretariat szkoły 4lo.slupsk@interia.pl
Telefon: (59) 845-47-85

Każdy ma prawo:

  1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Urząd Miejski w Słupsku
ul. Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
urzad@um.slupsk.pl
Skrytki ePUAP: /MiastoSlupsk/SkrytkaESP oraz /MiastoSlupsk/ESP

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku mieści się przy ul. Marii Zaborowskiej 2. Dojazd do naszej szkoły jest prosty i wygodny. Szkoła znajduje się między pętlami autobusowymi przy ul. Dmowskiego oraz Rzymowskiego, które obejmują zdecydowaną większość linii autobusowych MZK. Koło bramy głównej znajduje się również przystanek autobusowy na którym zatrzymują się wybrane linie autobusowe MZK. 

Wejście główne do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupsku znajduje się od strony ul. Marii Zaborowskiej 2. Do głównego budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do stołówki szkolnej, pracowni komputerowych i biblioteki (na drugim piętrze) prowadzą schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych.
 
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ